ไทยแลนด์ ซีซั่น

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

ที่อยู่ : 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก,

หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของพิษณุโลก มีพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญของคนไทย ตั้งอยู่เชิงสะพานนเรศวร ฝั่งเดียวกับตัวเมือง วัดถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัย พระมหาธรรมราชาที่ 1(พระยาลิไท)ราวพุทธศักราช 1900 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ ประติมากรรม ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และอยุธยา ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก ผู้เข้าชมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เปิดให้เข้าชม : - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา 06.30-18.00 น. - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ปิดให้เข้าชมระหว่างช่วงวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และจะปิดให้บริการช่วงวันหยุดราชการ

ขัอมูลทั่วไป

จังหวัด
ภูมิภาค
ที่ตั้งแผนที่

วีดีโอน่าสนใจ

อ่านต่อ

Share