ไทยแลนด์ ซีซั่น
รายการเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
ศูนย์การค้า/ช๊อปปิ้ง

คำควัญ อุทัยธานี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

สถานที่ท่องเที่ยว อุทัยธานี

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง
 • เขาปฐวี
 • เขาปลาร้า
 • เขาพระยาพายเรือ
 • เขาสะแกกรัง
 • เขื่อนทับเสลา
 • ถ้ำเขาฆ้องชัย
 • น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด
 • น้ำตกผาร่มเย็น
 • เมืองโบราณบึงคอกช้าง
 • วัดเขาวงพรหมจรรย์
 • วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
 • วัดถ้ำเขาตะพาบ
 • วัดถ้ำเขาวง
 • วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
 • วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
 • วัดสังกัสรัตนคีรี
 • วัดหนองพลวง
 • วัดอุโบสถาราม
 • สวนป่าห้วยระบำ
 • หุบป่าตาด