ไทยแลนด์ ซีซั่น

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

วันที่เขียน 1 พ.ย. 2561 19:04 น. จังหวัด หนองคาย

บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อบ้านหาดคำ ต่อมาได้มีการย้ายหมู่บ้านมาอยู่พื้นที่ราบภูเขาริมแม่น้ำโขงอันกว้างขวางทางทิศใต้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านม่วง

ชาวบ้านม่วงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำนาข้าว ปลูกยางพารา ทำไร่นาสวนผสม โดยพื้นที่ของบ้านม่วง จะเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขาเป็นส่วนใหญ่

สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของบ้านม่วงนั่นคือ กล้วยทอด กล้วยทอดอบเนย โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านในการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยทอด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จุดชมทะเลหมอกภูห้วยอีสัน จุดชมวิวภูผาดัก มีหาดทรายและเกาะแก่งตามลำแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูแล้งสามารถนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงได้

แผนที่

ดูแผนที่เต็ม

By Webmaster

เรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ออกไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น