ไทยแลนด์ ซีซั่น

เชิญเที่ยวงาน วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 วันที่ 21 - 27 เม.ย. 2562

วันที่เขียน 20 เม.ย. 2562 06:04 น. จังหวัด ราชบุรี

วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23

เชิญเที่ยวงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562”

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า อำเภอปากท่อได้กำหนดจัดงาน "วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” การออกร้านแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ประกอบด้วยลานตลาดชุมชน ขึ้นเขาน้อย นมัสการท้าวมหาพรหม นิทรรศการวิถีชีวิต พี่น้อง 7 ชาติพันธุ์ อาหารพื้นบ้าน เลือกซื้อมะม่วงผลและผลิตภัณฑ์มะม่วง สินค้า OTOP ของพี่น้องชาวปากท่อ การประกวดมะม่วงและพืชผัก กิจกรรมสินค้าราคาถูก ชิมหมูย่าง แข่งขันกินหมูย่าง การประกวดแอโรบิค การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประกวดชนเผ่า ประกวดธิดามะม่วงอำเภอปากท่อ

แผนที่

ดูแผนที่เต็ม

By Webmaster

เรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ออกไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น